Molenaars

Om de molen te mogen bedienen moet men in het bezit zijn van een diploma. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) verzorgt de opleiding voor molenaar  en neemt ook de examens af. De opleidingen vinden plaats op diverse molens en duurt ongeveer twee jaar.  De lengte van de opleiding heeft te maken met het feit dat de molenaar in opleiding tijdens alle jaargetijden ervaring opdoet met de weersomstandigheden. Direct na de oprichting van de stichting zijn er ook mensen gestart met de opleiding tot molenaar. In 2012 zijn de eerst mensen geslaagd en op dit moment zijn er twee gediplomeerde molenaars en twee molenaars in opleiding.

Gediplomeerd zijn Klaas Renting , Arie Hoving en Karst Kuipers. Klaas van Ittersum is nog bezig met zijn opleiding.

Op de foto hieronder ziet u van links naar rechts de molenaars Klaas Renting, Klaas van Ittersum, Karst Kuipers en Arie Hoving.  

molenaars