Molenaars

Om de molen te mogen bedienen moet men in het bezit zijn van een diploma. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) verzorgt de opleiding voor molenaar  en neemt ook de examens af. De opleidingen vinden plaats op diverse molens en duurt ongeveer twee jaar.  De lengte van de opleiding heeft te maken met het feit dat de molenaar in opleiding tijdens alle jaargetijden ervaring opdoet met de weersomstandigheden. Direct na de oprichting van de stichting zijn er mensen gestart met de opleiding tot molenaar. In 2012 zijn de eerste mensen geslaagd en op dit moment zijn er drie gediplomeerde molenaars.

Karst Kuipers, Klaas van Ittersum en Arie Hoving.  

Klaas, Karst en Arie op de stelling van de molen.