nieuws over historie van de molen

Op 16 november zijn de roedes van het gevlucht met een grote kraan uit de molen verwijderd en vervolgens naar een bedrijf gebracht voor schoonmaken.

Het schoonmaken van de roedes is uitgevoerd en daarbij kwam getallen te voorschijn welke in eerste instantie per abuis aangezien werden als jaartal. De in de roedes getallen zijn echter geen jaartallen maar productie nummers van de roedes.

Onder het plaatje “GEBROEDERS B POT” is een productienummer ingeslagen en het blijkt de roedes gemaakt zijn in 1899.