Karst Kuipers geslaagd voor molenaar

Dinsdag 9 mei heeft Karst Kuipers examen gedaan voor molenaar.

Het examen werd afgenomen door 3 examinatoren welke bijgestaan werden door een notulist. Bijzonder was dat juist bij examen van Karst er een afgevaardigde aanwezig was van de bond om de examencommissie te beoordelen waardoor de commissie uit totaal 5 personen bestond.

Het examen werd afgenomen op molen “De Wieker Meule” in De Wijk.  Karst heeft wel de gelegenheid gehad op deze molen proef te draaien en werd daar steeds gastvrij ontvangen door molenaar Erwin de Jonge.

Het examen bestond uit drie delen van ongeveer een half uur. Begonnen werd met praktijkopdrachten buiten, dus het bedienen van de molen. Vervolgens het theoriegedeelte in de kap van de molen en op de meelzolder. Tenslotte nog het gedeelte over het lezen van weerkaarten en de praktische inzichten van de weersomstandigheden.

Aan Karst werd door de commissie de strikvraag gesteld wat te doen als de zeilen bij winterse omstandigheden bedekt worden met ijzel. Het antwoord van Karst dat de zeilen vroegtijdig verwijderd moeten zijn bij kans op ijzel was de enige juiste.

Een vraag over een zeskantige molen, waarvan er in Nederland maar 2 of 3 zijn moest Karst schuldig blijven maar dat heeft geen invloed gehad op het eindresultaat.

Karst krijgt felicitaties en bloemen van Alie Roeles namens het bestuur.
molen waarop examen is afgenomen.