groot onderhoud

Vandaag is fa Molema gestart met groot onderhoud aan de molen. Begonnen is met werkzaamheden aan de spantring, gedeelten die slecht zijn worden verwijderd en vervangen door  nieuw te maken delen.  In de werkplaats van fa. Molema wordt een exacte kopie gemaakt van de verwijderde gedeelten. Eind deze week worden de nieuwe onderdelen herplaatst.

Hoogstwaarschijnlijk zal ook vrijdag begonnen worden met werkzaamheden aan de staart, hiervoor is naast de hoogwerker een grote kraan nodig.

Hieronder een tekening van een kapconstructie van een molen. Onderdeel 11 is de spantring waaraan herstelwerkzaamheden worden verricht.