Gezellige drukte tijdens burendag

“De Schoel”
De burendag begon zaterdagmorgen met een optreden van goochelaar Laurens Weigand in Woonzorgcentrum “De Schoel”.  Veel bewoners van het woonzorgcentrum zijn  ’s morgens naar de grote zaal gekomen en wachten in spanning af onder genot van een kop koffie met koek of cake wat er zou gebeuren. Na een welkom van Geert Roeles ging Laurens bij de mensen aan tafel zitten en vertoonde zijn trucs. Ondanks dat iedereen er met neus bovenop zat verdwenen er kaarten of draaiden deze onzichtbaar in de stapel. Laurens ging langs alle tafels zodat iedereen van dichtbij met eigen ogen kon genieten van zijn kunsten. Met een daverend applaus verliet Laurens na een uur de zaal en werd er nog lang nagepraat hoe dit allemaal mogelijk was.

Puzzeltocht
Vanaf half twee kon er gestart worden met de puzzeltocht waaraan ook veel bewoners van Woonzorgcentrum “De Schoel” hebben meegedaan. 16 rolstoelers werden door familieleden of vrijwilligers geduwd en hebben zo mee kunnen doen aan de puzzeltocht. De puzzeltocht duurde ongeveer een uur en terug bij de molen was er koffie met koek of cake. De oplossing van het gezegde was “Op de vleugels van de wind” wat door iedereen is opgelost zodat elk deelnemend team met een “molensteen” van bakker Herman Schepers naar huis ging. Om drie uur was ook hier een optreden van Laurens Weigand die iedereen weer verbaasde met zijn goocheltrucs. Dank zij het prachtige weer kon het optreden van Laurens buiten plaats vinden.

Molenaars
Tijdens de burendag heeft de molen de hele middag gedraaid en zijn er meerdere zakken graan gemalen. De zakken graan zijn op windkracht naar de maalzolder getakeld.