Malen voor consumptie

Voorbereiding

Bij de oprichting van de Sleener Molen Stichting  ‘De Hoop’ in 2012 werd als doel gesteld dat de molen zoveel mogelijk gebruikt werd. Dit doel is gehaald, de molen draait wekelijks en er worden diverse activiteiten rondom de molen georganiseerd.  

Het bereiken van het ingestelde doel gaf de mogelijkheid de grens te verleggen.  Begonnen is met het malen van graan voor veevoer waardoor de molen weer in gebruik werd genomen als productiemolen en niet alleen voor de prins stond te draaien.

Aansluitend is onderzocht of er voldaan kon worden aan de voorschriften voor malen van meel voor consumptie gebruik en is er overleg geweest met plaatselijk bakker Herman Schepers over samenwerking en levering van meel.    

Gestart is met het in werking stellen van het administratieve traject om te voldoen aan de Europese Hygiëneverordening en hebben ons aangemeld bij VWA.

Door middel van een uitgebreide administratie van inkoop maalgoed tot uitgeleverd product en reinigingsprocedures kan worden voldaan aan de HACCP  beginselen.

De maalinstallatie is aangepast zodat deze doeltreffend gereinigd kan worden.

Meel voor brood

Tegelijkertijd aan het administratieve traject en het aanpassen van de maalinstallatie zijn er diverse maalproeven uitgevoerd. Bakkerij Herman Schepers heeft hiervan bakproeven uitgevoerd en dit heeft geresulteerd dat samen met de molenaars er een standaard meel is vastgesteld. Dit meel wordt nu standaard geproduceerd en wordt geleverd aan Bakkerij Herman Schepers.

Sleener Molen Stichting  ‘De Hoop’ is er trots op dat er vanaf augustus 2020 in Sleen weer officieel meel voor consumptie wordt gemalen in molen ‘De Hoop’

zie ook bericht:  malen voor consumptief gebruik

Pannenkoekenmeel en tarwebloem

Omdat Molen De Hoop meel voor consumptie mag malen zijn er naast het malen voor meel voor brood meer mogelijkheden. De molenaars vonden een nieuwe uitdaging en sinds kort wordt er ook pannenkoekenmeel en tarwebloem, waarvan “kniepertjes” gebakken kunnen worden, gemalen in molen “De Hoop”.

De basis voor pannenkoekenmeel is volkorentarwemeel waarbij in een bepaalde verhouding o.a. tarwebloem wordt toegevoegd. Voor het vinden van de goede meelsamenstelling is er uitvoerig getest en het is gelukt een standaard “pannenkoekenmeel” voor De Hoop te kunnen samenstellen.

Voor de verkoop van het meel zijn de plaatselijke streekwinkels benaderd en om het product een eigen gezicht te geven is ervoor gekozen hiervoor speciale zakjes te laten drukken met daarop het logo van de molen.

zie ook bericht: Pannenkoekenmeel

afnemers meelproducten molen De Hoop

verkoopadressen meelproducten molen De Hoop