Uitreiking diploma aan Klaas van Ittersum

Tijdens de jaarlijkse afsluiting van het jaar van de molenaars, vrijwilligers en het bestuur heeft Geert Roeles in zijn hoedanigheid als voorzitter van Molenstichting Drenthe het diploma uitgereikt aan  Klaas van Ittersum.  

Klaas heeft afgelopen zomer zijn diploma gehaald en is nu één van de vier gediplomeerde molenaars verbonden aan molen De Hoop.