malen voor consumptief gebruik

Vernieuwde samenwerking tussen molen De Hoop en bakkerij Herman Schepers.

Door bakkerij Herman Schepers worden al sinds het honderdjarig bestaan van de molen de bekende “molensteentjes” gebakken en verkocht.

Wij zijn nu vijf jaar verder, de vrijwilligers hebben veel werk verzet, alle techniek in de molen is gerepareerd, gerenoveerd en verbeterd. De buitenkant is geschilderd en door de gemeente is er het nodige groot onderhoud uitgevoerd.

Het resultaat is dat de molen er fantastisch bijstaat, ’s avonds aangelicht door energiezuinige verlichting en technisch helemaal geschikt is voor malen van graan zoals in haar glorie jaren. De laatste tijd wordt door de molenaars graan gemalen voor veevoer zodat de molen weer gebruikt wordt als productiemolen en niet alleen voor de prins stond te draaien.

Maar een droom voor de molenaars bleef het malen voor consumptie. Na uitgebreid onderzoek bleek dat aan de gestelde voorschriften kon worden voldaan en is er overleg geweest met Herman Schepers. Samen is onderzocht of het mogelijk zou zijn dat de molen meel levert aan bakkerij Schepers en dat daar producten van worden gebakken.

Begonnen is met het in gang zetten van het administratieve traject om te voldoen aan de Europese Hygiëneverordening en zijn wij aangemeld bij VWA. Door middel van een uitgebreide administratie van inkoop maalgoed tot uitgeleverd product en reinigingsprocedures kan worden voldaan aan de HACCP  beginselen.

Ook is de maalinstallatie aangepast zodat deze doeltreffend gereinigd kan worden.

De volgende stap is geweest diverse maalproeven uit te voeren en daarvan hebben Herman en zoon Roy weer bakproeven uitgevoerd. Over het resultaat is iedereen tevreden en de eerste broden, bolletjes en koekjes zijn gebakken.

Voordat het brood en de koekjes in de winkel liggen moet er nog veel werk verricht worden en de start van de verkoop zal zijn op een “BROODDAG” rondom de molen. Nadere informatie hierover zal vermeld worden op deze site en op de site van Bakkerij Herman Schepers  https://www.hermanschepers.nl/