ANBI

ANBI is een afkorting voor: ‘Algemeen nut beogende instelling’. De Sleener Molen Stichting ‘De Hoop’ heeft een ANBI-erkenning. Met deze erkenning kunt u donaties aan de stichting aftrekken als een gift, van de belasting.

Naam en doel van de stichting zijn in de oprichtingsakte als volgt weergegeven:

Het KVK-nummer van de stichting is:          54830869

Het IBAN-bankrekeningnummer is:             NL06RABO0123238447

 

Contactgegevens

  • Contactadres van de stichting is:       Vennebroekstraat 29, 7841 EG, Sleen.
  • E-mail:                                               info@sleenermolen.nl

Het beleidsplan (‘visiedocument’) en de financiële jaarverslagen kunt u als Pdf-bestand downloaden door op onderstaande bijbehorende link te klikken.